شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت

  شرکت آزمون کیفیت تامین کننده تجهیزات مخابراتی می‌باشد که در زمینه طراحی، نصب، راه اندازی، نگهداری و تامین تجهیزات شبکه های مخابراتی
فعالیت می نماید. 
در حال حاضر این شرکت بعنوان یک قطب داخلی در خصوص تجهیزات Transmission Access، شبکه های دیتا، شبکه IMS، شبکه های Wireless، شبکه های  نوری و غیره خدمات خود را ارائه می نماید.

گواهینامه ها