تاریخچه شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت

شرکت تحقیقاتی آزمون کيفيت
با هدف انجام فعاليت های تحقيقاتی، تولیدی و صنعتی در زمینه تجهیزات مخابراتی در سال 1371 تاسیس گردید و در حال حاضر بعنوان شرکت پیشروی هلدینگ آزمون کیفیت و نیز يک قطب داخلي کشور در حوزه های طراحی، تولید، تامین، پشتیبانی فنی، نگهداری، تعمیر انواع تجهیزات مخابراتی، مشاوره فنی و مهندسی و ارائه راهکارهای بهینه مخابراتی و آموزش تجهيزات مخابراتی و همچنین پیمانکار EPC (پروژه های کلید در دست) مطرح مي باشد.

در حال حاضر این شرکت در زمینه تولید انواع تجهیزات مختلف مخابراتی از جمله:

تجهیزات شبکه دسترسی (MSAN, MSAG, IP DSLAM)

تجهیزات شبکه انتقال (PDH, SDH/NG-SDH, CWDM/DWDM,OTN/POTN, MW Radio)

تجهیزات شبکه ارتباطی دیتا (Data Switch, Data Center, Router, Firewall, Storage)

تجهیزات سوئیچ های نسل جدید (NGN/IMS, Soft Switch, Media Gateway, Access Gateway, Signaling Gateway)

تجهیزات شبکه وایرلس (GSM/WLL, NG-DECT, CDMA/WCDMA, Hot Spot)

تجهیزات جانبی فعال (VoIP Gateway/E1 Trunk Gateway, Optical Fiber Multiplexer, Media Converter, Interface Converter, GPON-ONT, VDSL2 Switch/Converter)

تجهیزات جانبی غیر فعال (انواع کابینت کافوی نوری 60-120-240-600 و 1000 شماره، انواع کابینت سر کافویی، رک، شلف فن)

 و همچنین تهیه برنامه های نرم افزاری کاربردی مورد نیاز هر بخش فعالیت دارد.