همکاران

شرکت تحقیقاتی آزمــون کیفیت با تــرکیبی از شـرکت های مختلف داخلی در قالب TETA GROUP با برخی شرکت های خارجی مطرح در تهیه تجهیزات مخابراتی و نیز در زمینه تولید همکاری تنگاتنگ دارد. شرکتهای داخلی همکار شامل: پیام گستر، تحقیق و توسعه ارتباط، گسترش ارتباطات همراهان فجر، شرکت نشاط و شرکت های خارجی همکار شامل:  Hitron ،Opnet ،ZyXEL ،Adlink (تایوان) و CTC ،WRI ،ZTE ، Huawei،SUNSEA ،MaipuWelltech ،GW (چین)، Teles، Siemens (آلمان)، Tejas (هند) و ... بوده این پروسه تلاشی است برای دست یابی بهتر و بکارگیری فناوری استفاده از تکنولوژی های  MSAN، GSM، NGN، IMS، MSTP  و... .

- شرکت پیام گستر
- شرکت تحقیق و توسعه ارتباط
- شرکت گسترش ارتباطات همراهان فجرکلیه تجهیزات شبکه دیتا دارای امکانات  پست پروسسینگ و قابلیت های نرم افزاری بسیار بالا و User Friendly، قابلیت اطمینان عالی و میزان خرابی بسیار پائین می باشد و با رعایت بالاترین استانداردهای مخابراتی دنیا تولید و در اختیار این شرکت می باشد. شایان ذکر است کلیه مراحل اجرای پروژه ها اعم از طراحی، تولید، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی، آزمایش و تحویل و نگهداری توسط کارشناسان و متخصصین ایرانی با استفاده از آخرین مدل تجهیزات صورت می گیرد.