پروژه ها

بخشی از  پروژه های انجام شده

1.    مجری پروژه ملی نور 2 ( پروژه توسعه شبکه فیبر نوری شرکت ارتباطات زیر ساخت )
2.   مجری پروژه ملی ارائه خدمات اینترنت پر سرعت از محل اجرای طرح خدمات عمومی اجباری روستایی ( USO )
3.   مجری پروژه طراحی ، تامین و نصب و راه اندازی مرکز بین المللی ایران + تولید نرم افزار  OSS/ BSS   ( شرکت ارتباطات زیر ساخت )
4.   مجری پروژه تجمیع دیتای استانی ( شرکت ارتباطات زیر ساخت )
5مجری پروژه تولید تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات کافوی نوری در 31 استان کشور به میزان 6 میلیون پورت (شرکت مخابرات ایران )
6.   مجری پروژه تولید تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات مسکن مهر در 12 استان شامل تجهیزات Access Gatway+ Soft Switch (NGN)   ( شرکت مخابرات ایران )
7.   مجری پروژه انتقال Transmission     ( انواع رادیوهای مایکروویو،  Carrier Ethernet   ، PDH   ،  NG – SDH )

8.   مجری پروژه شبکه          وایرلس   ( WLL/GSM ، WLL/DECT ،‌WCDM)

9.  مجری پروژه های Prepaid  تلفن  ثابت  WLL/GSM  
10.  مجری پروژه ارائه خدمات فنی مهندسی حوزه نظارت و اعمال مقررات در مناطق غربی و شرقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

11.   تولید کننده تجهیزات  DWDM و CWDM

12.  مجری پروژه های نگهداری و بهینه سازی در 9 استان کشور ( ‌شرکت ارتباطات زیرساخت )