گواهینامه ها

1-رتبه دوم کشوری در حوزه شرکت های برتر پشتیبانی در دومین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 91
2- رتبه سوم کشوری در حوزه شبکه و صنعت در نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 90
3-سندیکا صنعت مخابرات ایران
4-تقدیر نامه پروژه مسکن مهر
5-گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
6-گواهینامه رتبه بندی شرکتهای انفورماتیکی
7-OPNET Technologies CO. Agent agreemnet
8-جایزه ملی اشتهار کیفیت