حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) تهران 1396

حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) تهران 1396

حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) تهران 1396

شرکت آزمون کیفیت همچون سال های قبل به صورت فعال و موثر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) تهران 24 تا 27 مهرماه 1396 حضور بهم رساند.

منبع: تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴