ویپ گیت وی و مدیا ترانک گیت وی

  • نام محصول: ویپ گیت وی 4 پورتیFXO FXS
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   FXO FXSویپ گیت وی 8 پورتی AZ-VOIP-4FXS/FXO نوعی ویپ گیت وی برای انتقال 4 پورت آنالوگ FXO/FXS یا IPPBX روی VoIP SIP می باشد که بصورت رابط ما بین دو شبکه PSTN وIP بکار می رود و در عین حال تبدیل جریان رسانه ها بین کانال حامل PSTN و IP را تکمیل می کند.

  ویپ گیت وی 4 پورتیFXO FXS
  • نام محصول: ویپ گیت وی 8 پورتیFXO FXS
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   FXO FXSویپ گیت وی 8 پورتی AZ-VOIP-8FXS/FXO نوعی ویپ گیت وی برای انتقال 8 پورت آنالوگ FXO/FXS یا IPPBX روی VoIP SIP می باشد که بصورت رابط ما بین دو شبکه PSTN وIP بکار می رود و در عین حال تبدیل جریان رسانه ها بین کانال حامل PSTN و IP را تکمیل می کند.

  ویپ گیت وی 8 پورتیFXO FXS
  • نام محصول: ویپ گیت وی 16 پورتیFXO FXS
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   FXO FXSویپ گیت وی16 پورتی AZ-VOIP-16FXS/FXO نوعی ویپ گیت وی برای انتقال 16 پورت آنالوگ FXO/FXS یا IPPBX روی VoIP SIP می باشد که بصورت رابط ما بین دو شبکه PSTN وIP بکار می رود و در عین حال تبدیل جریان رسانه ها بین کانال حامل PSTN و IP را تکمیل می کند. این سیستم بصورت شاسی 1U/19” استاندارد طراحی شده است.

  ویپ گیت وی 16 پورتیFXO FXS
  • نام محصول: ویپ گیت وی 32 پورتیFXO FXS
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   FXO FXS ویپ گیت وی 32 پورتی AZ-VOIP-32FXS/FXO نوعی ویپ گیت وی برای انتقال 32 پورت آنالوگ FXO/FXS یا IPPBX روی VoIP SIP می باشد که بصورت رابط ما بین دو شبکه PSTN وIP بکار می رود و در عین حال تبدیل جریان رسانه ها بین کانال حامل PSTN و IP را تکمیل می کند. این سیستم بصورت شاسی 1U/19” استاندارد طراحی شده است.

  ویپ گیت وی 32 پورتیFXO FXS
  • نام محصول: ویپ گیت وی 64 پورتیFXO FXS
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   FXO FXSویپ گیت وی 64 پورتی AZ-VOIP-64FXS/FXO نوعی ویپ گیت وی برای انتقال 64 پورت آنالوگ FXO/FXS یا IPPBX روی VoIP SIP می باشد که بصورت رابط ما بین دو شبکه PSTN وIP بکار می رود و در عین حال تبدیل جریان رسانه ها بین کانال حامل PSTN و IP را تکمیل می کند. این نوع مبدل بصورت شاسی 2U و 19 اینچی استاندارد طراحی شده است که دارای 6 اسلات برای نصب کارتهای پاور، مدیریت و سرویس می باشد.

  ویپ گیت وی 64 پورتیFXO FXS
  • نام محصول: ویپ گیت وی 192 پورتیFXO FXS
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   FXO FXSویپ گیت وی192 پورتی AZ-VOIP-192FXS/FXO نوعی ویپ گیت وی برای انتقال 192 پورت آنالوگ FXO/FXS یا IPPBX روی VoIP SIP می باشد که بصورت رابط ما بین دو شبکه PSTN وIP بکار می رود و در عین حال تبدیل جریان رسانه ها بین کانال حامل PSTN و IP را تکمیل می کند. این نوع مبدل بصورت شاسی 3.5U و 19 اینچی طراحی شده است که دارای 15 اسلات برای نصب 2 کارت پاور (DC48V/AC220V) 1+1، 1 کارت مدیریت و 12 کارت سرویس های مختلف FXS/FXO به VoIP SIP می باشد.

  ویپ گیت وی 192 پورتیFXO FXS
  • نام محصول: مدیا ترانک گیت وی8E1-16E1-52E1
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   8E1-16E1-52E1 مدیا ترانک گیت وی این محصولات نوعی مقرون به صرفه و مطابق با استانداردهای ویپ مدیا ترانک گیت وی یا مبدل مدیا از E1 / T1 به Ethernet می باشند که به طور کلی بنام های سیگنالینگ گیت وی یا ترانک گیت وی TG / SG و یا ویپ آنالوگ گیت وی نامیده می شوند و برای سرویس دهی به کاربران بنگاه ها (enterprise) و ارائه دهنده سرویس اینترنت تلفنی (ITSP) طراحی شده اند.

  مدیا ترانک گیت وی8E1-16E1-52E1