مبدل اینترفیس

  • نام محصول: 4E1-ETH مبدل اینترفیس استاندارد
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 4E1 به اترنت (استاندارد) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به 4 کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این دستگاه بصورت شلف 1U و 19 اینچی استاندارد برای نصب بر روی رک انچام شده است.

  4E1-ETH مبدل اینترفیس استاندارد
  • نام محصول: 4E1-ETH مبدل اینترفیس مینی
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 4E1 به اترنت (رومیزی) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به 4 کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد.

  4E1-ETH مبدل اینترفیس مینی
  • نام محصول: 16E1-ETH مبدل اینترفیس استاندارد
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 6E1 به اترنت (استاندارد) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به 16 کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این دستگاه بصورت شلف 1U و 19 اینچی استاندارد برای نصب بر روی رک انچام شده است.

  16E1-ETH مبدل اینترفیس استاندارد
  • نام محصول: E1-ETH شلف مبدل اینترفیس
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   شلف مبدل اینترفیس E1/ETH این شلف 16 اسلاتی 4U و 19 اینچی استاندارد قابلیت نصب 16 کارت با ظرفیت مختلف مبدل اینترفیس E1/ETH و با پشتیبانی مدیریت شبکه SNMP را دارد. این شلف عموما" در مرکز تلفن نصب می شود و از پاور 48VDC مرکز برای تغذیه کارتهای مبدل استفاده می نماید از اینرو در پشت این شلف دو ماجول اینرفیس پاور 48VDC برای تغذیه کارتها بصورت 1+1 بکار می روند.

  E1-ETH شلف مبدل اینترفیس
  • نام محصول: RS232-ETH مبدل اینترفیس
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس RS-232/ETH این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل سیگنال دریافتی از دستگاهها بصورت سریال با پورت RS-232 یا RS-422/485 به پورت اترنت IP-Based بمنظور ایجاد امکانات دسترسی نرم افزاری به دستگاهها از طریق LAN محلی و یا اینترنت بکار می رود.

  RS232-ETH مبدل اینترفیس
  • نام محصول: مبدل دو کر به تک کر نوری
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل دو کر فیبرنوری به تک کر فیبرنوری این دستگاه برای تبدیل یک محیط انتقال با پهنای باند 10/100/1000M و یا 155M/622M بر روی دو کرفیبرنوری با طول موج 850/1310nm به محیط انتقال تک کرفیبرنوری بصورت WDM با طول موج 1310/15550nm مورد استفاده قرار می گیرد.

  مبدل دو کر به تک کر نوری
  • نام محصول: 1E1-1ETH مبدل اینترفیس مینی
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس اترنت به E1 (رومیزی) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به یک کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد.

  1E1-1ETH مبدل اینترفیس مینی
  • نام محصول: مبدل الکتریکی به نوریSTM-1
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل STM-1 الکتریکی به نوری این مبدل 1U و 19 اینچی استاندارد برای تبدیل یک پورت STM-1 الکتریکی به پورت STM-1 نوری و انتقال روی فیبرنوری بصورت P-T-P مورد استفاده قرار می گیرد.

  مبدل الکتریکی به نوریSTM-1
  • نام محصول: مبدل اترنت سریع به STM-1
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اترنت سریع به STM-1 این مبدل یک پور ت اترنت سریع را تبدیل به پورت انتقال STM-1 می نماید. اینترفیس نوری این نوع مبدل می تواند بصورت پروتکشن 1+1 برای انتقال روی دو کر نوری و یا یک کر نوری (WDM در فواصل 2Km تا 80Km پیکربندی شود.

  مبدل اترنت سریع به STM-1