مبدل اینترفیس

  • نام محصول: مبدل اینترفیس 1ETH به 1E1 (N*64Kbps) مینی سایز (IP روی TDM)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس اترنت به E1 (رومیزی) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به یک کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد.

  مبدل اینترفیس 1ETH به 1E1 (N*64Kbps) مینی سایز (IP روی TDM)
  • نام محصول: مبدل اینترفیس 4ETH به 4E1 (IP روی TDM)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 4E1 به اترنت (استاندارد) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به 4 کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این دستگاه بصورت شلف 1U و 19 اینچی استاندارد برای نصب بر روی رک انچام شده است.

   مبدل اینترفیس 4ETH به 4E1 (IP روی TDM)
  • نام محصول: مبدل اینترفیس 4ETH به 4E1 مینی سایز (IP روی TDM)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 4E1 به اترنت (رومیزی) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به 4 کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد.

   مبدل اینترفیس 4ETH به 4E1 مینی سایز (IP روی TDM)
  • نام محصول: مبدل اینترفیس 1 کانال RS232 به 1ETH
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس RS-232/ETH این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل سیگنال دریافتی از دستگاهها بصورت سریال با پورت RS-232 یا RS-422/485 به پورت اترنت IP-Based بمنظور ایجاد امکانات دسترسی نرم افزاری به دستگاهها از طریق LAN محلی و یا اینترنت بکار می رود.

   مبدل اینترفیس 1 کانال RS232 به 1ETH
  • نام محصول: مبدل اینترفیس 1ETH به 16E1 (IP روی TDM)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 6E1 به اترنت (استاندارد) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به 16 کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این دستگاه بصورت شلف 1U و 19 اینچی استاندارد برای نصب بر روی رک انچام شده است.

   مبدل اینترفیس 1ETH به 16E1 (IP روی TDM)
  • نام محصول: شلف 16 اسلاتی کارتهای مبدل اینترفیس 4E1 به ETH
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   شلف مبدل اینترفیس E1/ETH این شلف 16 اسلاتی 4U و 19 اینچی استاندارد قابلیت نصب 16 کارت با ظرفیت مختلف مبدل اینترفیس E1/ETH و با پشتیبانی مدیریت شبکه SNMP را دارد. این شلف عموما" در مرکز تلفن نصب می شود و از پاور 48VDC مرکز برای تغذیه کارتهای مبدل استفاده می نماید از اینرو در پشت این شلف دو ماجول اینرفیس پاور 48VDC برای تغذیه کارتها بصورت 1+1 بکار می روند.

   شلف 16 اسلاتی کارتهای مبدل اینترفیس 4E1 به ETH
  • نام محصول: مبدل دوکر به تک کرنوری STM1/STM4/GE
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل دو کر فیبرنوری به تک کر فیبرنوری این دستگاه برای تبدیل یک محیط انتقال با پهنای باند 10/100/1000M و یا 155M/622M بر روی دو کرفیبرنوری با طول موج 850/1310nm به محیط انتقال تک کرفیبرنوری بصورت WDM با طول موج 1310/15550nm مورد استفاده قرار می گیرد.

   مبدل دوکر به تک کرنوری STM1/STM4/GE
  • نام محصول: مبدل اینترفیسRS232-FIBER
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس RS232/FIBER (RS232/RS422/RS485 to Fiber Converter) این مبدل برای انتقال یک کانال RS232 / RS485 / RS422 روی بستر فیبرنوری طراحی شده است.

   مبدل اینترفیسRS232-FIBER
  • نام محصول:   مبدل اینترفیس 4 کانال RS232 /RS485 به 1ETH
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 4 کانال RS232 به اترنت مبدل AZ-4RS232/ 8RS485-ETH نوعی سرور سریال به اترنت می باشند که 4 پورت سریال را به شبکه اترنت متصل نمایند. این تجهیزات از استانداردهای سریال (RS422/485) پشتیبانی می نماید.

    مبدل اینترفیس 4 کانال RS232 /RS485 به 1ETH
  • نام محصول:   مبدل اینترفیس 8 کانال RS232 /RS485 به 1ETH
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 8 کانال RS232 به اترنت مبدل AZ-8RS232/ 8RS485-ETH نوعی سرور سریال به اترنت می باشند که 8 پورت سریال را به شبکه اترنت متصل نمایند. این تجهیزات از استانداردهای سریال (RS422/485) پشتیبانی می نماید.

    مبدل اینترفیس 8 کانال RS232 /RS485 به 1ETH
  • نام محصول:   مبدل اینترفیس 16 کانال RS232 /RS485 به 1ETH
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس RS232/FIBER (RS232/RS422/RS485 to Fiber Converter) این مبدل برای انتقال یک کانال RS232 / RS485 / RS422 روی بستر فیبرنوری طراحی شده است. این محصول توانسته است مشکل تضاد بین فاصله طولانی ارتباطی و نرخ ارتباط پورت RS485 را حل نماید و در عین حال می تواند مشکل ناشی از تداخل الکترومغناطیسی، اختلال لینک زمینی و رعد و برق را مرتفع کند، بنابراین به طور قابل توجهی موجب افزایش قابلیت اطمینان، امنیت و حفظ حریم خصوصی ارتباطات می گردد.

    مبدل اینترفیس 16 کانال RS232 /RS485 به 1ETH
  • نام محصول:   مبدل اینترفیس 1ETH به 1E1 مینی سایز (IP روی TDM)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس اترنت به E1 (رومیزی) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به یک کانال E1 با بیت ریت 2048Kbps برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد.

    مبدل اینترفیس 1ETH به 1E1 مینی سایز (IP روی TDM)