ELECOMP

ELECOMP

حضور چشمگير آزمون در الکامپ به عنوان شرکتي قدرتمند در زمينه ديتا و مخابرات تحسين همگان را موجب گرديد اين در حالي است که اين شرکت دو نمونه از تجهيزات ديتاي خود مانند IP-DSLAM و ADSL MODEM را که مناسب شرکتهاي فراهم کننده اينترنت و مشترکان آنها ميباشد معرفي نمود.

Reference: Date: 9/29/2019