جایزه ملی کیفیت

جایزه ملی کیفیت

شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت برای مدیریت کیفیت در ارائه خدمات نگهداری و تامین تجهیزات مخابراتی موفق به دریافت این جایزه در چهارمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

Reference: Date: 5/31/2014