مبدل اینترفیس

  • نام محصول: مبدل اینترفیس 1ETH به 1E1 (N*64Kbps) مینی سایز (IP روی TDM)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس اترنت به E1 (رومیزی) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به یک کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد.

  مبدل اینترفیس 1ETH به 1E1 (N*64Kbps) مینی سایز (IP روی TDM)
  • نام محصول: مبدل اینترفیس 4ETH به 4E1 (IP روی TDM)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 4E1 به اترنت (استاندارد) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به 4 کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این دستگاه بصورت شلف 1U و 19 اینچی استاندارد برای نصب بر روی رک انچام شده است.

   مبدل اینترفیس 4ETH به 4E1 (IP روی TDM)
  • نام محصول: مبدل اینترفیس 4ETH به 4E1 مینی سایز (IP روی TDM)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 4E1 به اترنت (رومیزی) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به 4 کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد.

   مبدل اینترفیس 4ETH به 4E1 مینی سایز (IP روی TDM)
  • نام محصول: مبدل اینترفیس 1 کانال RS232 به 1ETH
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس RS-232/ETH این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل سیگنال دریافتی از دستگاهها بصورت سریال با پورت RS-232 یا RS-422/485 به پورت اترنت IP-Based بمنظور ایجاد امکانات دسترسی نرم افزاری به دستگاهها از طریق LAN محلی و یا اینترنت بکار می رود.

   مبدل اینترفیس 1 کانال RS232 به 1ETH
  • نام محصول: مبدل اینترفیس 1ETH به 16E1 (IP روی TDM)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل اینترفیس 6E1 به اترنت (استاندارد) این دستگاه بعنوان یک واسط و مبدل ترافیک اترنت 10/100M به 16 کانال E1 برای انتقال بین دو نقطه روی تجهیزات PDH/SDH درشبکه مخابراتی و بصورت P-t-P مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این دستگاه بصورت شلف 1U و 19 اینچی استاندارد برای نصب بر روی رک انچام شده است.

   مبدل اینترفیس 1ETH به 16E1 (IP روی TDM)
  • نام محصول: شلف 16 اسلاتی کارتهای مبدل اینترفیس 4E1 به ETH
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   شلف مبدل اینترفیس E1/ETH این شلف 16 اسلاتی 4U و 19 اینچی استاندارد قابلیت نصب 16 کارت با ظرفیت مختلف مبدل اینترفیس E1/ETH و با پشتیبانی مدیریت شبکه SNMP را دارد. این شلف عموما" در مرکز تلفن نصب می شود و از پاور 48VDC مرکز برای تغذیه کارتهای مبدل استفاده می نماید از اینرو در پشت این شلف دو ماجول اینرفیس پاور 48VDC برای تغذیه کارتها بصورت 1+1 بکار می روند.

   شلف 16 اسلاتی کارتهای مبدل اینترفیس 4E1 به ETH
  • نام محصول: مبدل دوکر به تک کرنوری STM1/STM4/GE
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مبدل دو کر فیبرنوری به تک کر فیبرنوری این دستگاه برای تبدیل یک محیط انتقال با پهنای باند 10/100/1000M و یا 155M/622M بر روی دو کرفیبرنوری با طول موج 850/1310nm به محیط انتقال تک کرفیبرنوری بصورت WDM با طول موج 1310/15550nm مورد استفاده قرار می گیرد.

   مبدل دوکر به تک کرنوری STM1/STM4/GE