مدیا کانورتر

  • نام محصول: 4X10-100-1000M-SFPمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مدیاکانورتر الکتریکی به نوری10/100/1000M-SFP 4X مدیاکانورتر الکتریکی به نوری4X10/100/1000M-SFP با پیکربندی بصورت کیس رومیزی برای بکارگیری تکی در هر دو سمت مرکز و ریموت طراحی شده است. اینترفیس نوری این نوع مدیا کانورتر بصورت SFP برای انتقال روی دو کر نوری و یا یک کر نوری (WDM) در فواصل بین 2 تا 40 کیلومتر می باشد .

  4X10-100-1000M-SFPمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • نام محصول: 4X10-100M-2FX-SCمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مدیاکانورتر الکتریکی به نوری4X10/100-1000M-2FX-SC مدیاکانورتر الکتریکی به نوری4X10/100-1000M-2FX-SC با پیکربندی بصورت کیس رومیزی برای استفاده تکی در هر دو سمت مرکز و ریموت طراحی شده است. اینترفیس نوری این نوع مدیا کانورتر بصورت SC/FC برای انتقال روی دو کر نوری و یا یک کر نوری (WDM) در فواصل بین 2 تا 80 کیلومتر می باشد.

  4X10-100M-2FX-SCمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • نام محصول: 4X10-100M-SCمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مدیاکانورتر الکتریکی به نوری4X10/100M-SC مدیاکانورتر الکتریکی به نوری4X10/100M-SC با پیکربندی بصورت کیس رومیزی برای استفاده تکی در هر دو سمت مرکز و ریموت طراحی شده است. اینترفیس نوری این نوع مدیا کانورتر بصورت SC برای انتقال روی دو کر نوری و یا یک کر نوری (WDM) در فواصل بین 2 تا 80 کیلومتر می باشد.

  4X10-100M-SCمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • نام محصول: 4X10-100M-VLANمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مدیاکانورتر الکتریکی به نوری4X10/100M-VLAN مدیاکانورتر الکتریکی به نوری4X10/100M-VLAN با پیکربندی بصورت کیس رومیزی برای استفاده تکی در هر دو سمت مرکز و ریموت طراحی شده است. اینترفیس نوری این نوع مدیا کانورتر بصورت SC/ST/FC برای انتقال روی دو کر نوری و یا یک کر نوری (WDM) در فواصل بین 2 تا 80 کیلومتر می باشد. این مدیاکانورتر قابلیت پشتیبانی VLAN استاندارد را دارد.

  4X10-100M-VLANمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • نام محصول: 10-100-1000M-SFPمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مدیاکانورتر الکتریکی به نوری10/100/1000M-SFP با قابلیت مدیریت مدیاکانورتر الکتریکی به نوری10/100/1000M-SFP با دو پیکربندی کارتی برای نصب در شلف مربوطه در سمت مرکز تلفن و بصورت کیس رومیزی برای بکارگیری تکی در سمت ریموت طراحی شده است. اینترفیس نوری این نوع مدیا کانورتر بصورت SFP برای انتقال روی دو کر نوری و یا یک کر نوری (WDM) در فواصل بین 2 تا 80 کیلومتر می باشد ضمن آنکه در این مدیاکانورتر قابلیت مدیریت آن وجود دارد.

  10-100-1000M-SFPمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • نام محصول: 10-100M-SCمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مدیاکانورتر الکتریکی به نوری10/100M-SC مدیاکانورتر الکتریکی به نوری10/100M با پیکربندی بصورت کیس رومیزی برای استفاده تکی در سمت ریموت و یا نصب در شلف 14 اسلاتی مدیاکانورتر در سمت مرکز تلفن طراحی شده است. اینترفیس نوری این نوع مدیا کانورتر بصورت SC برای انتقال روی دو کر نوری و یا یک کر نوری (WDM) در فواصل بین 2 تا 80 کیلومتر می باشد.

  10-100M-SCمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • نام محصول: 10-100M-SFPمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مدیاکانورتر الکتریکی به نوری10/100M-SFP با قابلیت مدیریت مدیاکانورتر الکتریکی به نوری10/100M-SFP با دو پیکربندی کارتی برای نصب در شلف مربوطه در سمت مرکز تلفن و بصورت کیس رومیزی برای بکارگیری تکی در سمت ریموت طراحی شده است. اینترفیس نوری این نوع مدیا کانورتر بصورت SFP برای انتقال روی دو کر نوری و یا یک کر نوری (WDM) در فواصل بین 2 تا 80 کیلومتر می باشد ضمن آنکه در این مدیاکانورتر قابلیت مدیریت آن وجود دارد.

  10-100M-SFPمدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • نام محصول: 10-100Mشلف مدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   شلف مدیاکانورتر الکتریکی به نوری 10/100M این شلف 14 اسلاتی 2U و 19 اینچی استاندارد قابلیت نصب 14 کیس مدیا کانورتر الکتریکی به نوری (بصورت تک کر یا دو کرفیبرنوری) با ظرفیت 10/100M یا 10/100/1000M را دارد. این شلف عموما" در مرکز تلفن نصب می شود و از پاور 48VDC مرکز برای تغذیه کارتهای مبدل استفاده می نماید از اینرو در پشت این شلف دو ماجول اینرفیس پاور 48VDC برای تغذیه کارتها بصورت 1+1 بکار می روند.

  10-100Mشلف مدیاکانورتر الکتریکی به نوری
  • نام محصول: 4GE+1GEمدیاکانورتر قابل مدیریت
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مدیاکانورتر قابل مدیریت SFP 4GE+1GE این مدیاکانورتر برای تبدیل چهار پورت گیگا اترنت الکتریکی به یک پورت گیگا اترنت نوری با ماژول SFP مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع مدیاکانورتر مدیریت وب بیس را پشتیبانی می کند و می تواند بسهولت وضعیت کارکرد و پیکربندی سیستم (VLAN و غیره) را رصد نماید.

  4GE+1GEمدیاکانورتر قابل مدیریت