مالتی پلکسر

  • نام محصول: 4E1+4ETH مالتی پلکسر نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری4E1+4ETH این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 4 کانال E1 و 4 پورت اترنت 10/100M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با اینترفیس نوری 1+1در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  4E1+4ETH مالتی پلکسر نوری
  • نام محصول: 4E1+ETH مالتی پلکسر نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری4E1+ETH این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 4 کانال E1 و 1 پورت اترنت 10/100M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  4E1+ETH مالتی پلکسر نوری
  • نام محصول: 16E1+4FE مالتی پلکسر نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری16E1+4FE این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 16 کانال E1 و 4 پورت اترنت 10/100M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با اینترفیس نوری SC و یا SFP ماژول در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  16E1+4FE مالتی پلکسر نوری
  • نام محصول: 16E1+4GE مالتی پلکسر نوری
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری16E1+4GE این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 16 کانال E1 و 4 پورت اترنت 10/100/1000M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با اینترفیس نوری SC و یا SFP ماژول در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  16E1+4GE مالتی پلکسر نوری
  • نام محصول: E1 مالتی پلکسر 16 کاناله روی
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر 16 کاناله روی E1 این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 16 کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) و 1تا4 پورت اترنت یا 1 کانال RS232 و یا 2/4wire E&M (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک روی یک لینک E1 مورد استفاده قرار می گیرد.

  E1 مالتی پلکسر 16 کاناله روی
  • نام محصول: E1 مالتی پلکسر 30 کاناله روی
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر 30 کاناله روی E1 این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 30 کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) و یا 2/4wire E&M (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک روی یک لینک E1 مورد استفاده قرار می گیرد.

  E1 مالتی پلکسر 30 کاناله روی
  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری 4 کاناله
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری 4 کاناله این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ چهار کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) و یک کانال اترنت (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک بین مرکز تلفن تا مشترک ریموت روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  مالتی پلکسر نوری 4 کاناله
  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری 8 کاناله
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری 8 کاناله این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 8 کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) یا کانال 4wire E&M و 4 کانال اترنت (بطور اختیاری) و 4 کانال E1 (بطور اختیاری) و 4 کانال RS232 (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک بین مرکز تلفن تا مشترک ریموت روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  مالتی پلکسر نوری 8 کاناله
  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری 30 کاناله
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری 30 کاناله این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 30 کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) و 4 کانال اترنت (بطور اختیاری) و 4 کانال E1 (بطور اختیاری) و 4 کانال RS232 (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک بین مرکز تلفن تا مشترک ریموت روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با اینترفیس نوری بصورت 1+1 (بطور اختیاری) در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  مالتی پلکسر نوری 30 کاناله
  • نام محصول: 16E1+4FE مالتی پلکسر نوری قابل مدیریت
  • برند: ...
  • توضیح مختصر:

   16E1+4FE مالتی پلکسر نوری قابل مدیریت این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 16 کانال E1 و 4 پورت اترنت 10/100M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با پروتکشن 1+1 اینترفیس نوری SC و بیت ریت لاین 150Mbps مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع مالتی پلکسر قابلیت پشتیبانی مدیریت سیستم و همچنین VLAN بصورت ترانک مد و اکسس مد را دارد.

  16E1+4FE مالتی پلکسر نوری قابل مدیریت