مالتی پلکسر

  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری 4E1+4ETH
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری4E1+4ETH این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 4 کانال E1 و 4 پورت اترنت 10/100M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با اینترفیس نوری 1+1در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  مالتی پلکسر نوری 4E1+4ETH
  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری 4E1+ETH
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری4E1+ETH این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 4 کانال E1 و 1 پورت اترنت 10/100M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

   مالتی پلکسر نوری 4E1+ETH
  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری16E1+4FEبا قابلیت مدیریت
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   16E1+4FE مالتی پلکسر نوری قابل مدیریت این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 16 کانال E1 و 4 پورت اترنت 10/100M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با پروتکشن 1+1 اینترفیس نوری SC و بیت ریت لاین 150Mbps مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع مالتی پلکسر قابلیت پشتیبانی مدیریت سیستم و همچنین VLAN بصورت ترانک مد و اکسس مد را دارد.

   مالتی پلکسر نوری16E1+4FEبا قابلیت مدیریت
  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری 16E1+4FE
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری16E1+4FE این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 16 کانال E1 و 4 پورت اترنت 10/100M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با اینترفیس نوری SC و یا SFP ماژول در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  مالتی پلکسر نوری 16E1+4FE
  • نام محصول: مالتی پلکسرنوری 16E1+4GE با قابلیت مدیریت
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری16E1+4GE این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 16 کانال E1 و 4 پورت اترنت 10/100/1000M و انتقال ترافیک بین دو نقطه روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با اینترفیس نوری SC و یا SFP ماژول در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

    مالتی پلکسرنوری 16E1+4GE با قابلیت مدیریت
  • نام محصول: مالتی پلکسر 16 کاناله (FXO/FXS) روی لینک E1
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر 16 کاناله روی E1 این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 16 کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) و 1تا4 پورت اترنت یا 1 کانال RS232 و یا 2/4wire E&M (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک روی یک لینک E1 مورد استفاده قرار می گیرد.

   مالتی پلکسر 16 کاناله (FXO/FXS) روی لینک E1
  • نام محصول: مالتی پلکسر 30 کاناله (FXO/FXS) روی لینک E1
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر 30 کاناله روی E1 این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 30 کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) و یا 2/4wire E&M (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک روی یک لینک E1 مورد استفاده قرار می گیرد.

   مالتی پلکسر 30 کاناله (FXO/FXS) روی لینک E1
  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری 4 کاناله (FXO/FXS)مینی سایز
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری 4 کاناله این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ چهار کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) و یک کانال اترنت (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک بین مرکز تلفن تا مشترک ریموت روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  مالتی پلکسر نوری 4 کاناله (FXO/FXS)مینی سایز
  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری 8 کاناله (FXO/FXS)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری 8 کاناله این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 8 کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) یا کانال 4wire E&M و 4 کانال اترنت (بطور اختیاری) و 4 کانال E1 (بطور اختیاری) و 4 کانال RS232 (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک بین مرکز تلفن تا مشترک ریموت روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  مالتی پلکسر نوری 8 کاناله (FXO/FXS)
  • نام محصول: مالتی پلکسر نوری 30 کاناله(FXO/FXS)
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری 30 کاناله این دستگاه برای انجام عملیات مالتی پلکسینگ/ دی مالتی پلکسینگ 30 کانال آنالوگ صوتی (FXO/FXS) و 4 کانال اترنت (بطور اختیاری) و 4 کانال E1 (بطور اختیاری) و 4 کانال RS232 (بطور اختیاری) و انتقال ترافیک بین مرکز تلفن تا مشترک ریموت روی یک کر (WDM) و یا دو کر فیبرنوری با اینترفیس نوری بصورت 1+1 (بطور اختیاری) در فواصل 2 کیلومتر تا 120 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  مالتی پلکسر نوری 30 کاناله(FXO/FXS)
  • نام محصول: مالتی پلکسر 2E1 به اترنت (TDM روی IP) مینی سایز
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر الکتریکی 2E1 روی اترنت (TDM روی IP) AZ-2E1-IP-miniبه عنوان یک راه حل مقرون به صرفه برای انتقال داده های E1 از طریق شبکه اترنت یا IP سیمی و بدون سیم می باشد. طراحی مدرن این سیستم بالاترین قابلیت دسترسی با سیگنال دقیق زمانبندی و بازسازی جریان بیت اطلاعات را فراهم می کند. همچنین مشخصات پارامترهای از پیش تعریف شده سیستم با توجه به نیازهای برنامه کاربردی مختلف تعیین گردیده که در نهایت فرآیند نصب را ساده و موجب صرفه جویی در هزینه های تعمیر و نگهداری آن می شود.

   مالتی پلکسر 2E1 به اترنت (TDM روی IP) مینی سایز
  • نام محصول: مالتی پلکسرنوری 16E1+4ETH با قابلیت مدیریت محلی
  • برند: آزمون کیفیت
  • توضیح مختصر:

   مالتی پلکسر نوری قابل مدیریت 8E1+4ETH (Local Manageable 8E1+4ETH Fiber Multiplexer) AZ-OP-8E1-4ETH-M نوعی از تجهیزات مالتی پلکسینگ انتقال نوری با قابلیت انتقال 8 پورت E1 به اضافه 4 پورت اترنت سریع (100M) روی یک کرنوری (WDM) و یا دو کر نوری در فواصل مختلف و بصورت نقطه به نقطه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین یک Order-wire و یک رابط UART کمکی برای مدیریت فراهم می کند.

  مالتی پلکسرنوری 16E1+4ETH با قابلیت مدیریت محلی