انتقال

انتقال

  • نام محصول: ISAP600
  • برند: ISAP600
  • توضیح مختصر:

   این سیستم SDH با قابلیت ارائه راه حل شبکه برپایه STM-1/ STM-4/ STM-16 برای انتقال سرویسهای چندگانه E1، V.35 و اترنت روی شبکه های SDH موجود می باشد.

  ISAP600