جایزه ملی کیفیت

جایزه ملی کیفیت

چهارمین تور تعالی جایزه ملی کیفیت(INQA ) در تاریخ 10/3/1394 در محل شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آزمون کیفیت چهارمین دوره تور تعالی در تاریخ 10/3/94 با حضور مدیر جایزه ملی کیفیت جناب آقای دکتر زارع و رئیس کمیته ارزیابی و آموزش جایزه ملی کیفیت  جناب آقای دکتر اختری وهمچنین جمعی از کارشناسان شرکت ارتباطات زیر ساخت و جناب آقای دکتر صفایی از دانشگاه خواجه نصیر به همراه  گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی  مهندسی صنایع برگزار گردید.

در روند برگزاری این مراسم  معرفی فرآیندهای سازمان، مدیریت فرآیند از دیدگاه علمی، معرفی زیر معیارهای مدل بر مبنای INQA و نقشه راه تعالی و عناصر راهبردی شرکت اشاره گردید و در ادامه بازدیدی از آزمایشگاههای بخش تحقیقات به عمل آمد. همچنین بر اساس تاییدیه ارزیابان جایزه ملی کیفیت ، یکی از موفقیتهای بزرگ شرکت آزمون کیفیت  در طی این سالها ، ارائه راه حل های کاربردی طبق نیاز مشتری و نیز اصلاح تجهیزات و بهبود آنها طبق نیاز و خواسته مخاطب بوده که همین امر دلیل اصلی وفاداری  مشتریان شرکت آزمون کیفیت بوده است.

طبق گزارش روابط عمومی شرکت آزمون  ، همکاری مدیریت عامل شرکت  در پیاده سازی معیارهای تعالی و تغییر فرهنگی در راستای تعالی و تشویق کارکنان ؛ دارا بودن نیروهای با تجربه و خبره، خلاقیت و نو آوری آنها ار موارد ارزیابان و شرکت کنندگان محترم در تور تعالی بود.

منبع: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۰