تلکام94

تلکام94

شانزدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت مخابرات کشور مهر ماه 1394 طبق سنوات گذشته در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آزمون کیفیت، امسال نیز در کنار شرکت ارتباطات زیرساخت و به عنوان پیمانکار برتر آن شرکت همانند سالهای گذشته با معرفی محصولات جدید خود در کلیه زمینه های مخابراتی علی الخصوص مبحث NGN و همچنین متولی نگهداری زیر ساخت کشور و  گسترش و توسعه شبکه دیتا  با تکیه بر  توانمندیهای خود مرجعی قدرتمند برای ارایه کردن راه کارهای مخابراتی و هموار کردن مشکلات مصرف کنندگان کشور حضور به عمل رسانید.

منبع: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴