تلکام 2009

تلکام 2009

شرکت تحقيقاتي آزمون کيفيت به عنوان يکي از معتبرترين شرکتهاي فعال در زمينه تجهيزات مخابراتي در نمايشگاه تلکام 2009 در کنار شرکتهاي معتبر بين المللي  حضور داشت ومورد توجه وزير محترم مخابرات ايران قرار گرفت.
همچنين اين شرکت به معرفي محصولات جديد و ارائه تکنولوژيهاي روز دنيا جهت صنعت مخابرات اقدام نمود

منبع: تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۷