الکامپ

الکامپ

حضور چشمگير آزمون در الکامپ به عنوان شرکتی قدرتمند در زمينه ديتا و مخابرات تحسين همگان را موجب گرديد اين در حالی است که اين شرکت دو نمونه از تجهيزات ديتای خود مانند IP-DSLAM و ADSL MODEM را که مناسب شرکتهای فراهم کننده اينترنت و مشترکان آنها ميباشد معرفی نمود

منبع: تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۰۷